X° Criterium Giovanile di CROSS Regione UMBRIA III° Prova CITA' di CASTELLO (PG) Domenica 11/02/2018
COGNOME NOME ANNO PARTENTI Nr. CLASSIFICA
Cat. ESORDIENTI C Femmnile 2012/2011 Mt. 300 25 ------------------------
MERCATI GIULIA 2011 Class. 4°
Cat. ESORDIENTI B Femminile 2010/2009 Mt. 600 35 ------------------------
VERGNI ILARIA 2009 Class. 12°
Cat. ESORDIENTI B Maschile 2010/2009 Mt. 600 50 ------------------------
BERLICCHI EDOARDO 2009 Class. 2°
SPADONI DAVIDE 2010 Class. 27°
GUERRIERI LORENZO 2010 Class. 35°
Cat. ESORDIENTI A Femminile 2008/2007 Mt. 800 38 ------------------------
ANTONELLI EMMA 2008 Class. 2°
GIORNI SARA 2008 Class. 4°
Cat.ESORDIENTI A Maschile 2008/2007 Mt. 800 45 ------------------------
MARTINI FILIPPO 2007 Class. 3°
PALUMBO GABRIELE 2007 Class. 11°
ROSI DIEGO 2007 Class. 13°
BIGIARINI FULVIO 20 Class. 20°
GREGORI RICCARDO 2008 Class. 34°
Cat. RAGAZZE Femminile 2006/2005 Mt. 1500 30 ------------------------
BRIZZI VERONICA 2006 Class. 2°
FALCONI MARTINA 2006 Class. 5°
GIANNINI LINDA 2006 Class. 6°
FRANCESCHINI DENISE 2005 Class. 7°
MOCARLI CATERINA 2005 Class. 13°
Cat. RAGAZZI Maschile 2006/2005 Mt. 1500 40 ------------------------
MONINI LIBERO 2006 Class. 8°
CALABRO' DANIEL 2006 Class. 13°
Cat. CADETTE Femminile 2004/2003 Mt. 2000 23 ------------------------
PASQUI LIDIA 2004 Class. 14°
PASQUI GIULIA 2004 Class. 15°
Cat. CADETTI Maschile 2004/2003 Mt. 2500 25 ------------------------
CHIARINI LEONARDO 2003 Class. 3°
BURCHINI MAICOL 2003 Class. 10°
MARTINI FRANCESCO 2004 Class. 18°