XXVI° "STRAPERUGIA" Regione UMBRIA PERUGIA (PG) Corsa su Srada Domenica 18/11/2018
COGNOME NOME ANNO PARTENTI Nr. CLASSIFICA
Cat. ESORDIENTI C Femmnile 2012/2011 Mt. 300 18 ------------------------
MERCATI GIULIA 2011 Class. 2°
Cat. ESORDIENTI C Maschile 2012/2011 Mt. 300 31 ------------------------
CARDELLI VALENTINO 2011 Class. 15°
Cat. ESORDIENTI B Maschile 2010/2009 Mt. 600 35 ------------------------
BERLICCHI EDOARDO 2009 Class. 9°
GENNAIOLI MICHELE 2009 Class. 15°
GUERRIERI LORENZO 2010 Class. 21°
Cat. ESORDIENTI A Femminile 2008/2007 Mt. 800 22 ------------------------
GIORNI SARA 2008 Class. 13°
GUIDOBALDI GINEVRA 2008 Class. 18°
Cat.ESORDIENTI A Maschile 2008/2007 Mt. 800 25 ------------------------
MARTINI FILIPPO 2007 Class. 3°
PALUMBO GABRIELE 2008 Class. 8°
ROSI DIEGO 2008 Class. 10°
GREGORI RICCARDO 2008 Class. 11°
Cat. RAGAZZE Femminile 2006/2005 Mt. 1500 22 ------------------------
BRIZZI VERONICA 2006 Class. 2°
FRANCESCHINI DENISE 2005 Class. 8°
GIANNINI LINDA 2006 Class. 10°
MOCARLI CATERINA 2005 Class. 11°
ROMOLINI RITA 2006 Class. 12°
Cat. RAGAZZI Maschile 2006/2005 Mt. 1500 18 ------------------------
GIORNI DAVIDE 2006 Class. 8°
Cat. CADETTE Femminile 2004/2003 Mt. 2000 12 ------------------------
PASQUI LIDIA 2004 Class. 5°
Cat. CADETTI Maschile 2004/2003 Mt. 2000 15 ------------------------
BURCHINI MAICOL 2003 Class. 4°
MARTINI FRANCESCO 2004 Class. 9°